Wielkopolska Liga Matematyczna

XV edycja (2024)

Logowanie/Rejestracja

O Lidze

Ogólne informacje

Wielkopolska Liga Matematyczna popularyzuje matematykę, przeprowadzając każdego roku korespondencyjny konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów szkół z terenu Wielkopolski, a także organizując warsztaty matematyczne i wykłady popularnonaukowe omawiające w sposób poglądowy zagadnienia matematyki wyższej. W organizację ligi zaangażowany jest Wydział Matematyki i Informatyki UAM oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu w domu zadań, podzielonych na trzy zestawy: A, B, C. W każdym zestawie uczestnicy mają do rozwiązania cztery zadania. Rozwiązania należy przesłać elektronicznie (zgodnie z określonymi w regulaminie zasadami) w terminie:

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie konkursu, z którym należy się zapoznać przed przysłaniem rozwiązań.

Historia powstania

Pierwsza edycja Wielkopolskiej Ligi Matematycznej odbyła się w 2010 roku. Liga działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a od czwartej edycji w 2013 roku, również Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Utworzenie Wielkopolskiej Ligi Matematycznej miało miejsce pod koniec roku 2009 i było wspólnym pomysłem prof. Krzysztofa Pawałowskiego oraz Bartłomieja Bzdęgi, wówczas studenta matematyki. Głównym zadaniem Ligi jest popularyzacja matematyki wśród uczniów wielkopolskich szkół podstawowych i średnich poprzez prowadzenie konkursu korespondencyjnego oraz organizację wykładów o matematyce wyższej. Liga ma również wypełniać przepaść w stopniu trudności zadań szkolnych i zadań olimpijskich.

W 2015 roku z inicjatywy członków Koła Naukowego StuDMat rozpoczęto prace nad uruchomieniem Wielkopolskiej Ligi Matematycznej Gimnazjalistów. Na tym poziomie konkurs odbył się po raz pierwszy w 2016 roku. Począwszy od III edycji konkurs działał pod nazwą Wielkopolska Liga Matematyczna Juniorów. Organizatorzy konkursu stawiali za cel wypełnienie luki pomiędzy Wojewódzkim Konkursem Matematycznym oraz Olimpiadą Matematyczną Juniorów.

Od 2020 roku Wielkopolska Liga Matematyczna ma trzy kategorie wiekowe: junior, senior i weteran.

Organizatorzy

Obecnie w pracach związanych z ligą biorą udział następujące osoby:

dr Bartłomiej Bzdęga

Przewodniczący WLM

Współzałożyciel WLM, popularyzator matematyki, opiekun finalistów i laureatów Olimpiady Matematycznej, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej, redaktor kącika olimpijskiego w miesięczniku ,,Delta''. Starszy wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, nauczyciel prowadzący lekcje matematyki akademickiej w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszany wykładowca na wielu konferencjach poświęconych nauczaniu matematyki i pracy z utalentowaną młodzieżą. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz członek Jury Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na Najlepszą Studencką Pracę Popularyzującą Matematykę. Prowadzi międzyszkolne koło olimpijskie z matematyki. Jest autorem większości zadań ligowych. Zainteresowania matematyczne: jego pierwszą miłością była teoria liczb, a drugą topologia; pracę magisterską (2010) i doktorską (2012) napisał na temat wielomianów podziału koła, którymi przez następne kilka lat zajmował się naukowo. Obecnie interesuje go matematyka jako całość i powiązania pomiędzy jej różnymi gałęziami, a także historia matematyki, zastosowania matematyki i nauczanie matematyki. Hobby: szachy, pływanie, łamigłówki typu kostka Rubika, klasyka komiksu (Thorgal, Asterix itp.), czytanie (szczególnie klasyka SF: Lem, Zajdel, Asimov, Clarke), terrarystyka, gotowanie.

dr Jędrzej Garnek

Wiceprzewodniczący WLM

Adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, laureat LXII Olimpiady Matematycznej oraz dwukrotny laureat I stopnia Wielkopolskiej Ligi Matematycznej, autor części ligowych zadań i opiekun strony internetowej. Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej. Zainteresowania matematyczne: geometria algebraiczna i teoria liczb.

mgr Przemysław Pela

Współzałożyciel i były przewodniczący WLMJ, absolwent studiów matematycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Nauczyciel matematyki (Mathematics Applications and Interpretation Standard Level) w programie matury międzynarodowej (International Baccalaureate) w Private High School Gaudium et Studium w Poznaniu, a w przeszłości nauczyciel matematyki rozszerzonej i dwujęzycznej w polskim programie w 38. Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. W studenckich czasach udzielał się w kole dydaktyków matematyki oraz Radzie Samorządu Studentów. Od wielu lat współorganizuje konkursy: Wielkopolskie Mecze Matematyczne oraz Wielkopolską Ligę Matematyczną. Współpracuje z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu: gości grupy studentów w ramach praktyk studenckich oraz warsztatów dla przyszłych nauczycieli. Ponadto w ramach pracy dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest egzaminatorem w zakresie egzaminów maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.

dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga

Pracowniczka Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, specjalistka w zakresie kombinatoryki i gier kombinatorycznych, członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego, popularyzatorka matematyki i informatyki, współorganizatorka drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego KOALA. Członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej.

mgr Piotr Berda

Absolwent studiów magisterskich na kierunkach Matematyka oraz Nauczanie matematyki i informatyki (UAM). Nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu oraz w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów prowadzący warsztatów popularyzujących matematykę oraz zaangażowany w działalność koła naukowego poświęconemu dydaktyce matematyki.

mgr Joanna Stróżyk

Doktorantka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, nauczyciel mianowany. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu. Uczy matematyki, informatyki oraz przygotowuje uczniów gimnazjum i liceum do Olimpiady Matematycznej.

mgr Tomasz Śliwiński

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Informatyka z przygotowaniem do nauczania matematyki i informatyki (UAM), informatyk-programista i konsultant zajmujący się AI. Wcześniej pracował jako nauczyciel matematyki w IB oraz informatyki. Uczestnik progrmu LLP/Comenius, pracował w szkołach w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. W wolnych chwilach zbiera pocztówki, bawi się w geocaching i powoli doskonali umięjętności na ściance wspinaczkowej.

dr inż. Piotr Mizerka

Post-doc w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Doktorat z matematyki obronił na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów magisterskich na kierunku Matematyka (sekcja teoretyczna) oraz inżynierskich na kierunku Informatyka (specjalność: modelowanie i optymalizacja systemów) na WMI UAM. Lubi aktywnie spędzać wolny czas; w szczególności pasjonuje go gra w siatkówkę.

mgr Sylwester Swat

Doktorant i pracownik Politechniki Poznańskiej, finalista Olimpiady Matematycznej, absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Mieczysław Krawiarz

Student matematyki i informatyki (UAM/UW), laureat Olimpiady Matematycznej.

mgr Wojciech Wawrów

Doktorant w Londyńskiej Szkole Geometrii i Teorii Liczb. Laureat Olimpiady Matematycznej oraz Wielkopolskiej Ligi Matematycznej. Zainteresowania matematyczne: geometria arytmetyczna i niearchimedesowa.

mgr Kacper Bem

Absolwent matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, laureat Wielkopolskiej Ligi Matematycznej.

Patryk Matusiak

Student matematyki (UAM), finalista Olimpiady Matematycznej, laureat Wielkopolskiej Ligi Matematycznej.

Antoni Solarski

Student Politechniki Poznańskiej na kierunku Sztuczna Inteligencja, finalista LXX Olimpiady Matematycznej, trzykrotny laureat Wielkopolskiej Ligi Matematycznej.

Klaudia Tarabasz

Studentka matematyki na Technische Universität München, finalistka LXXI Olimpiady Matematycznej, laureatka II nagrody XI edycji Wielkopolskiej Ligi Matematycznej.

Patryk Zubilewicz

Student matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, laureat nagrody II stopnia XI WLM i III stopnia X WLM.

Michał Redmer

Student Politechniki Poznańskiej na kierunku Sztuczna Inteligencja, absolwent VIII LO w Poznaniu. Finalista LXXIII Olimpiady Matematycznej, laureat nagrody I i II stopnia Wielkopolskiej Ligi Matematycznej. Autor części ligowych zadań. Twórca nowej strony internetowej WLM.

prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski

Członek honorowy

Współzałożyciel WLM, pracownik naukowy i dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, długoletni popularyzator matematyki wśród młodzieży szkolnej, zastępca redaktora naczelnego Wiadomości Matematycznych, członek redakcji czasopisma matematycznego Journal of Homotopy and Related Structures, redaktor internetowego biuletynu Group Action Forum, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, American Mathematical Society i European Mathematical Society, współorganizator wielu międzynarodowych konferencji, warsztatów i uczelnianych seminariów.

dr Edyta Juskowiak

Członkini honorowa

Prodziekan na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Wydziałowego Centrum Dydaktyki, a także opiekun naukowy Studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dydaktyki Matematyki StuDMat. Mocno zaangażowana w popularyzację matematyki, organizator i pomysłodawca cyklu wykładów otwartych „Po indeks z Pitagorasem” oraz warsztatów i konferencji dla nauczycieli matematyki i informatyki, które odbywają się na WMI UAM w Poznaniu.

Osoby zaangażowane w przygotowanie poprzednich edycji: dr Eliza Jackowska-Boryc, mgr Łukasz Nizio, Kinga Kolczyńska-Przybycień, Patryk Jankowski, Agnieszka Kukla, Robert Kwieciński, Bartosz Naskręcki, Joanna Berlińska.

Logowanie

Nie posiadasz jeszcze konta, a chcesz wziąć udział w WLM?

Zarejestruj się